Tác giả :

CHỨC NĂNG

1. Hoạt động đào tạo: 
- Đào tạo kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ các ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học, Công nghệ Thực phẩm và Công nghệ Kỹ thuật Môi trường;
- Đào tạo kiến thức cơ bản và kiến thức cơ sở liên quan đến Hóa học cho các ngành đào tạo có nhu cầu trong toàn trường;

2. Hoạt động khoa học công nghệ:
Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực hóa học, thực phẩm và môi trường.

3. Đối ngoại và quan hệ quốc tế:
Tạo quan hệ với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm trao đổi sinh viên, nghiên cứu, học tập và lao động, tiếp xúc thực tế sản xuất.
 

NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Hoạt động đào tạo và xây dựng đội ngũ giảng viên phục vụ hoạt động đào tạo:

1.1.  Đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo;
1.2. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo ngành Công nghệ Hóa học, Công nghệ Thực phẩm và Công nghệ Kỹ thuật Môi trường bậc đại học; tham gia quá trình đào tạo khối kiến thức cơ bản và kiến thức cơ sở liên quan đến Hóa học cho các ngành đào tạo trong toàn trường;
1.3. Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;
1.4.Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
1.5. Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; Quản lý công chức, viên chức và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
1.6.  Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;
1.7. Triển khai thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho công chức, viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;
1.8. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của nhà trường;
2. Hoạt động khoa học và công nghệ:
2.1 Tìm kiếm và tổ chức thực hiện các đề tài, dự án khoa học công nghệ các cấp, từ cấp cơ sở đến Nhà nước.
2.2 Tổ chức các buổi hội thảo về khoa học công nghệ nhằm giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin trong nghiên cứu khoa học.
2.3 Tổ chức xuất bản, công bố các công trình nghiên cứu khoa học tại các nhà xuất bản uy tín trong và ngoài nước.
3. Đối ngoại và quan hệ quốc tế
3.1 Tạo ra các mối quan hệ với doanh nghiệp, các trường, viện nghiên cứu để trao đổi sinh viên trong học tập, nghiên cứu và tiếp xúc với thực tế sản xuất;
3.2 Tạo ra các mối quan hệ với các trường đại học trên thế giới để trao đổi sinh viên trong học tập, nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Dự án “Sản xuất nui gạo mầm chuối xanh”

nhận giải DỰ ÁN TIỀM NĂNG -

Khoa CNHH&TP, trường ĐHSPKT

  

CUỘC THI PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI

KHOA CÔNG NGHỆ HÓA VÀ THỰC PHẨM | HCMUTE

  

 

FACEBOOK KHOA CÔNG NGHỆ 

HÓA HỌC & THỰC PHẨM

GROUP ZALO BM CN MÔI TRƯỜNG

 

Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Address: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail: kcnhtp@hcmute.edu.vn 


Truy cập tháng:12,920

Tổng truy cập:40,887