Tác giả :

GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT KHOA CNHH&TP
 
     Cơ sở vật chất là bộ phận quan trọng không thể thiếu được của một cơ sở đào tạo, quyết định đến chất lượng đào tạo của một trường đại học. Nó phục vụ cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học (NCKH) và chuyển giao công nghệ (CGCN) của giảng viên và sinh viên trong khoa cũng như trong trường, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Với ý nghĩa đó mà trong thời gian qua Nhà trường đã xây dựng cho khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm (CNHH&TP), trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM các phòng thí nghiệm, các xưởng thực hành với trang thiết bị khá đầy đủ, đáp ứng cho nhu cầu đào tạo, NCKH và CGCN của 3 Bộ môn Công nghệ Hóa học (CNHH), Công nghệ Thực phẩm (CNTP) và Công nghệ Môi trường (CNMT). Sản phẩm sau khi đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.


BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC
Bộ môn CNHH đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy các môn cơ bản: hóa đại cương, hóa hữu cơ, hóa phân tích, hóa keo, hóa lý cho toàn trường. Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy các môn thí nghiệm/thực hành là:
Phòng thí nghiệm (PTN) Hóa hữu cơ, PTN Hóa vô cơ và silicate, PTN Hóa phân tích và PTN Polymer.
Đủ đáp ứng cho quá trình đào tạo theo chương trình 150TC CDIO.
1. PTN Hóa hữu cơ:
Phòng thí nghiệm Hóa hữu cơ có chức năng giảng dạy các môn: Thí nghiệm Hóa hữu cơ, TN chuyên ngành Hóa hữu cơ, Thực hiện Khóa luận tốt nghiệp, luận văn nghiên cứu chuyên ngành Hóa hữu cơ.
2. PTN Hóa vô cơ và silicate
PTN Hóa vô cơ và silicate có nhiệm vụ giảng dạy thí nghiệm các môn Hóa vô cơ, TN chuyên ngành hóa vô cơ, làm khóa luận tốt nghiệp và luận văn nghiên cứu chuyên ngành hóa vô cơ.
3. PTN Hóa phân tích
PTN Hóa phân tích có nhiệm vụ giảng dạy các môn: Thí nghiệm Hóa lý, TN Hóa phân tích, TN Hóa đại cương, làm Khóa luận tốt nghiệp và luận văn nghiên cứu chuyên ngành Hóa vô cơ, hữu cơ và polymer.
4. Phòng thí nghiệm Polymer
PTN Polymer có nhiệm vụ giảng dạy chuyên ngành Hóa polymer, làm khóa luận tốt nghiệp và luận văn nghiên cứu chuyên ngành Hóa polymer.

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Bộ môn CNTP đảm nhận nhiệm vụ đào tạo sinh viên và học viên ngành CNTP, ngoài ra còn đào tạo cho một số ngành không chuyên như: ngành kinh tế gia đình, công nghệ may và thời trang, ngành công nghệ kỹ thuật môi trường. Cơ sở vật chất của bộ môn CNTP chủ yếu phục vụ cho việc giảng dạy các môn chuyên ngành CNTP.
Hiện nay bộ môn CNTP có tất cả 3 PTN và 3 xưởng thực hành nằm tại khu B trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, với kế hoạch đầu tư từ năm 2004 cho đến nay và hàng năm luôn có trang bị bổ sung thêm.

1.  Phòng thí nghiệm hóa sinh thực phẩm (B209)
PTN Hóa sinh Thực phẩm có nhiệm vụ là nơi giảng dạy các môn: Thí nghiệm Hóa sinh Thực phẩm, Thí nghiệm Phân tích Thực phẩm, Thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp, luận văn nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực Hóa sinh Thực phẩm.
2.  Phòng thí nghiệm vi sinh thực phẩm (B210)
PTN Vi sinh Thực phẩm có nhiệm vụ là nơi giảng dạy các môn: Thí nghiệm Vi sinh, Vi sinh Thưc phẩm, Công nghệ Lên men, đồng thời thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp, luận văn nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực Vi sinh Thực phẩm.
3.  Phòng cảm quan thực phẩm (B215-1)
PTN Cảm quan Thực phẩm có nhiệm vụ là nơi giảng dạy các môn: Thực hành khoa học cảm quan thực phẩm, Phát triển sản phẩm mới, đồng thời thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp, luận văn nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cảm quan nhằm đánh giá chất lượng sản phẩm và khảo sát thị hiếu người tiêu dùng.
4.  Xưởng thực hành CNTP-1 (B105)
Xưởng thực hành CNTP 1 có nhiệm vụ là nơi giảng dạy các môn: Thực tập chế biến thịt, cá, thủy sản, Thực tập chế biến các sản phẩm từ sữa, Thực tập chế biến đồ hộp và nước giải khát, Thực tập chế biến trà, cà phê, ca cao. Đồng thời thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp, luận văn nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực chế biến thực phẩm.
5. Xưởng thực hành CNTP-2
Xưởng thực hành CNTP 2 có nhiệm vụ là nơi giảng dạy các môn: Thực tập công nghệ sấy thực phẩm, Thực hành quá trình và thiết bị trong CNTP, Thực tập chế biến lương thực, Thực tập chế biến bánh kẹo. Đồng thời thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp, luận văn nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực chế biến thực phẩm.
6. Phòng thí nghiệm Quá trình và Thiết bị trong CNTP
Xưởng thực hành Quá trình và Thiết bị trong CNTP có nhiệm vụ là nơi giảng dạy các môn Thí nghiệm, thực hành Quá trình và Thiết bị trong CNTP, nghiên cứu các đề tài khoa học, chuyển giao công nghệ đến các đơn vị trong và ngoài nước.
7. Phòng thí nghiệm Công nghệ cao trong CNTP
Phòng thí nghiệm được đầu tư các máy, thiết bị hiện đại, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của Thầy, Cô, nghiên cứu viên và sinh viên trong việc thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực CNTP.
*Ngoài ra, các Xưởng thực tập và PTN còn phục vụ cho việc thực hiện các NCKH của giảng viên, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ và sản xuất giữa các giảng viên với doanh nghiệp.

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Bộ môn CNMT đảm nhận nhiệm vụ đào tạo ngành CNKTMT. Cơ sở vật chất của bộ môn chủ yếu phục vụ cho việc giảng dạy các môn chuyên ngành CNKTMT.
Hiện nay bộ môn CNMT có 4 phòng thí nghiệm:
1.  Phòng thí nghiệm vi sinh môi trường
PTN Vi sinh môi trường có nhiệm vụ là nơi giảng dạy môn: Thí nghiệm Vi sinh môi trường, đồng thời thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp, luận văn nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực Vi sinh môi trường.
2.  Phòng thí nghiệm mô hình xử lý nước (B110-1)
PTN mô hình xử lý nước có nhiệm vụ là nơi giảng dạy các môn: Thí nghiệm xử lý nước cấp và TN xử lý nước thải, đồng thời thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp, luận văn nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực xử lý nước.
3.  Phòng thí nghiệm phân tích môi trường (B107)
PTN phân tích môi trường có nhiệm vụ là nơi giảng dạy các môn: Thí nghiệm hóa phân tích, TN hóa kỹ thuật môi trường, TN xử lý ô nhiễm không khí, đồng thời thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp, luận văn nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực phân tích môi trường.
4.  Phòng thí nghiệm công nghệ kỹ thuật cao (B216)
PTN công nghệ cao kỹ thuật cao có chức năng là nơi giảng dạy môn thí nghiệm phân tích công cụ và dùng nghiên cứu khoa học, thực hiện đồ án cho sinh viên. Phòng thí nghiệm này với trang thiết bị hiện đại, đây là PTN trọng điểm của bộ môn phục vụ cho đào tạo ngành CNKTMT theo chương trình 150TC theo hướng tiếp cận CDIO, đạt được các chuẩn đầu ra của chương trình, làm thỏa mãn nhu cầu của xã hội. Đồng thời, thực hiện các hợp đồng về dịch vụ khoa học và công nghệ với các đơn vị trong và ngoài nước.

Các PTN này được đầu tư từ năm 2004 cho đến nay và hàng năm có trang bị bổ sung thêm, với trang thiết bị khá đầy đủ đáp ứng nhu cầu đào tạo, giảng dạy các môn thí nghiệm Công nghệ môi trường; Thí nghiệm phân tích môi trường; thí nghiệm mô hình; thí nghiệm vi sinh môi trường; thí nghiệm hóa học môi trường với tổng lượng sinh viên tham gia học từ (200 – 300) sinh viên/năm. Ngoài ra, nó phục vụ cho sinh viên thực hiện các đề tài tốt nghiệp, phục vụ cho các giảng viên và sinh viên thực hiện các đề tài NCKH và CGCN giữa nhà trường, giảng viên với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
Trung tâm KT&CNMT là một đơn vị độc lập với các đơn vị hành chánh trong trường theo cơ chế tự chủ và hoạch toán riêng. Trung tâm KT&CNMT là cơ sở đào tạo, NCKH và CGCN với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong vào ngoài nước, Trung tâm hiện tọa lạc ở khu vực F102. Đây cũng là nơi để các giảng viên và sinh viên trong khoa và trung tâm hợp tác hoạt động NCKH và CGCN.
 
Một số hình ảnh hoạt động và thiết bị của các phòng thí nghiệm
Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

 

 

Một số hình ảnh hoạt động và thiết bị của các phòng thí nghiệm
Công nghệ Thực phẩm


 


       
Một số hình ảnh hoạt động và thiết bị của các phòng thí nghiệm
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

 

  

 

 

 

Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Address: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail: kcnhtp@hcmute.edu.vn 


Truy cập tháng:124,085

Tổng truy cập:1,307,733