Tác giả :

Danh sách thống kê các nghiên cứu khoa học của bộ môn Công nghệ Thực phẩm giai đoạn từ 1992 đến nay (link).

 

 

Tham khảo thêm: Danh sách thống kê các nghiên cứu khoa học của bộ môn Công nghệ Thực phẩm giai đoạn 2003 - 2020:

Năm 2020

STT

Tên công trình đã xuất bản

1

Nguyen Tan Dung et al., (2020). Study of Production Technology for Pennywort Powder by Cold-Drying Method. Recent Advances in Food Science, 3(1), 268-278

2

Nguyen Tan Dung et al., (2020). Research on dried potato production by low-temperature vacuum drying technology. Recent Advances in Food Science, 3(2), 279-290

3

Nguyen Tan Dung et al., (2020). Multi-objective optimization to determine the cold drying mode of gac (momordica cochinchinensis spreng). Carpathian Journal of Food Science and Technology (ISSN-L 2066-6845), 12(3), 23-34

4

Trinh Khanh Son et al., (2020). Effects of electron beam irradiation on the quality of star apple fruit (Chrysophyllum cainito)Journal of Bioenergy and Food Science7(1).

5

Trinh Khanh Son et al., (2020). Electron Beam Irradiated Maize Starch: Changes In Structural, Physico-Chemical Properties And Digestibility.International Journal of Advanced and Applied Sciences7(3)119-124.

6

Nguyen Dang My Duyen et al., (2020).Ảnh hưởng của độ ẩm đến tính năng công nghệ của tinh bột bắp biến tính bằng phương pháp chiếu xạ sử dụng chùm tia electron.Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG Tp.HCM (ISSN: 1859-0128), 3(3), 160-168.

Năm 2019

STT

Tên công trình đã xuất bản

1

Nguyen Tan Dung et al., (2019).Study the freezing royal jelly in Viet Nam for using in the freeze-drying processRecent Advances in Food Science –RadvFoodSci (ISSN: 2601-5412)2(1)161-171.

2

Nguyen Tan Dung et al., (2019).Research factors in the freeze drying process affecting the quality of natto preparation. Recent Advances in Food Science –RadvFoodSci (ISSN: 2601-5412)2(1)181-189.

3

Trinh Khanh Son et al., (2019). Structural, Physicochemical, and Functional Properties of Electrolyzed Cassava StarchHindawi-International Journal of Food Science20191-7.

4

Trinh Khanh Son et al., (2019). Atmospheric Argon-Plasma Treatment of Maltodextrin. Changes in Structure and Physico-Chemical PropertiesInternational Journal of Advanced and Applied Sciences6(3)43-47.

5

Trinh Khanh Son et al., (2019). Production and characteristics of protein hydrolysate from tra fish (Pangasius hypophthalamus)Journal of Bioenergy and Food Science6(4)66-77.

6

Vu Tran Khanh Linh et al., (2019). Enhanced Enzymatic Hydrolysis of Pennisetum alopecuroides by Dilute Acid, Alkaline and Ferric Chloride. Pretreatments Molecules (ISSN 1420-3049), 24(9), 1715-1728.

7

Nguyen Quang Duy et al., (2019). Optimal conditions of enzymatic treatment for improvement of total soluble solids extraction and antioxidant capacity of coffee beanInternational Journal of Modern Engineering Research9(1)17-55.

8

Nguyen Quang Duy et al., (2019). Optimization of cocoa fermentation parameters for high soluble solids content by using Candida tropicalisInternational Journal of Food Science and Nutrition4(5)163-168.

9

Nguyen Quang Duy et al., (2019). Production of microbial enzymes and their application for the treatment of coffee and cocoaKỷ yếu Hội nghị sinh học Việt Nam lần 251.

Năm 2018

STT

Tên công trình đã xuất bản

1

Nguyen Tan Dung et al., (2018).Modeling the freezing process of turmeric starch to determine the rate of freezing waterRecent Advances in Food Science –RadvFoodSci (ISSN: 2601-5412)1(1)32-41.

2

Nguyen Tan Dung (2018).Study the heat transfer model in the freezing process of Basa sausage in Vietnam to determine the technological modeCarpathian Journal of Food Science and Technology (ISSN-L 2066-6845)10(2)5-17.

3

Nguyen Tan Dung et al., (2018).Study the loss of 10-HDA inside royal jelly in vietnam for the freeze-drying process. Recent Advances in Food Science –RadvFoodSci(ISSN: 2601-5412)1(2)97-105.

4

Nguyen Tan Dung (2018).Building a Mathematical Model To Determine the Relationship between Heat Emission Coefficient and Pressure of the Freeze Drying Environment of Solid Materials2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD)566 – 572.

5

Nguyen Tan Dung (2018).Nghiên cứu xác định chế độ công nghệ lạnh đông sản phẩm cá ngừ đại dương fillet. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ISSN: 1859-4581), 92-98.

6

Nguyen Tan Dung et al., (2018). Study and manufacture of the low temperature vacuum drying system in pillot scale. Journal of Technical Education Science No.48, 7, 1-8.

7

Trinh Khanh Son et al., (2018). Các Phương Pháp Thu Nhận và Đặc Tính Lưu Biến Của Gum Sương Sáo (Mesona Blumes Benth) Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật, 124100-105.

8

Trinh Khanh Son et al., (2018). Survivability of lactobacillus acidophilus, bacillus clausii and saccharomyces boulardii encapsulated in alginate gel microbeadsCarpathian Journal of Food Science and Technology, 10 (1), 95-103.

9

Trinh Khanh Son et al., (2018). Ảnh hưởng của một số phụ gia đến màu sắc, kết cấu và tính chất cảm quan của sản phẩm chả lụa chay làm từ tàu hũ ky. Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 25427-35.

10

Trinh Khanh Son (2018). A review: formation, beneficial and application of resistant starch. Tạp chí Khoa học giáo dục kỹ thuật, 46, 28-32.

11

Trinh Khanh Son et al., (2018). Tính chất lưu biến của gum sương sáo (Mesona Blumes Benth gum) dưới ảnh hưởng của một số loại đường bổ sung. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 20, 68-74.

12

Trinh Khanh Son et al., (2018). Phương pháp loại phospholipids và tẩy trắng trong qui trình sản xuất dầu cá tra bằng oxalic axit và than hoạt tính. Tạp chí Hóa học, T.56 (3E13)128-134.

13

Trinh Khanh Son et al., (2018). Ảnh hưởng của độ ẩm lên các tính chất về cấu trúc, hóa lý và độ tiêu hóa của tinh bột khoai tây được xử lý chiếu xạ chùm tia điện tử EB. Tạp chí Hóa học, T.56 (3E13)192-197.

14

Trinh Khanh Son et al., (2018). Hoạt tính kháng khuẩn của vải lọc polyeste gắn nano đồng. Tạp chí Hóa học, T.56 (3E13)246-250.

15

Trinh Khanh Son et al., (2018). Nghiên cứu các điều kiện sinh tổng hợp pectinase bởi Bacillus subtilis nhằm tăng chất chiết hòa tan trong xử lý cà phê. Tạp chí Sinh học40 (2se)117-123.

16

Trinh Khanh Son (2018). Formation of boiling-stable resistant cassava starch using the atmospheric argon-plasma treatmentJournal of Bioenergy and Food Science5 (3)97-105.

17

Trinh Khanh Son et al., (2018). Structural, functional properties and in vitro digestibility of maize starch under heat-moisture and atmospheric-cold plasma treatmentsVietnam Journal of Science and Technology56 (6)671-680.

18

Trinh Khanh Son et al., (2018). Tra catfish oil production: phospholipid removal using citric acid and bleaching using activated carbonProceeding of 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD)528-532.

19

Trinh Khanh Son et al., (2018). Green Synthesis of Copper Nanoparticles Deposited on Polyester Filter for Antibacterial ApplicationsProceeding of 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD)533-537.

20

Pham Thi Hoan et al., (2018). Phương pháp loại phospholipid và tẩy trắng trong qui trình sản xuất dầu cá tra bằng oxalic acid và than hoạt tính. Tạp chí hóa học, 56(3E12), 128-134.

21

Pham Thi Hoan et al., (2018). Tra Catfish Oil Production: Phospholipid Removal Using Citric Acid and Bleaching Using Activated Carbon. 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD), 528-532.

22

Pham Thi Hoan et al., (2018). Tính chất lưu biến của gum sương sáo (Mesona blumes Benth) dưới ảnh hưởng của một số loại đường bổ sung. Tạp chí “Nông nghiệp và phát triển nông thôn”2, 68-74.

23

Nguyen Dang My Duyen et al., (2018). Effects of turmeric powder on dough quality and bread quality. Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật, số 46, pp 37-42 Số Tiếng Anh (ISSN 1859-1272), 46, 37-42.

24

Nguyen Dang My Duyen et al., (2018). Ảnh hưởng của độ ẩm đến tính năng công nghệ của tinh bột khoai tây biến tính bằng phương pháp chiếu xạ sử dụng chùm tia electron beam. Kỷ yếu hội thảo Khoa học. CLB các trường Đại học sư phạm kỹ thuật, 54, 274-279.

25

Dang Thi Ngoc Dung et al., (2018). Modelling the freezing process of turmeric starch to determine the rate of freezing waterRecent Advances in Food Science –RadvFoodSci (ISSN: 2601-5412)1(1)32-41.

26

Nguyen Quang Duy et al., (2018). Nghiên cứu các điều kiện sinh tổng hợp pectinase bởi Bacillus subtilis nhằm tăng chất chiết hòa tan trong xử lý cà phê. Tạp chí Sinh học40 (2se)117-123.

Năm 2017

STT

Tên công trình đã xuất bản

1

Nguyen Tan Dung (2017).Study dynamics of the freeze drying process of royal Jelly in Viet NamCarpathian Journal of Food Science and Technology (ISSN-L 2066-6845)9(3)17-29.

2

Trinh Khanh Son et al., (2017). Tapioca Resistant Starch Production And Its Structural Properties Under Annealing And Plasma TreatmentsCarpathian Journal of Food Science and Technology9 (1)36-42.

3

Trinh Khanh Son et al., (2017). Thu nhận protein concentrate từ cá tra và ảnh hưởng của sodium chloride, sodium tripolyphosphate, sucrose, sorbitol lên độ giữ nước, độ hòa tan của protein concentrate cá trong dung dịch. Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ - Đại học quốc gia TP.HCM, 20 (T1), 85-94.

4

Trinh Khanh Son (2017). Thu nhận và khảo sát một số tính chất nhiệt động của gum từ lá sương sâm (Tiliacora triandra). Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 16, 60-65.

5

Trinh Khanh Son et al., (2017). Sinh trưởng tự dưỡng của vi tảo Chlorella vulgaris trên hệ thống bể quang học dạng tấm phẳng sử dụng kỹ thuật nuôi cấy mẻ, bổ sung cơ chất và bổ sung cơ chất lặp lại. Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 51, 70-78.

6

Trinh Khanh Son et al., (2017). The effect of Combined Treatment with Sodium Dichloroisocyanurate and Electron Beam Irradiation in Controlling Mold (Lasiodiplodia theobromae) on Star ApplesNuclear Science and Technology, 342-51.

7

Nguyen Quang Duy et al., (2017). Study on culture conditions for a cellulase production from Aspergillus unguisInternational Journal of Modern Engineering Research, 1, 31-35.

8

Nguyen Quang Duy et al., (2017). Pectinase production by Bacillus subtilis on different fermentation modes and its application on coffee treatment. International Journal of Modern Engineering Research, 750-55.

9

Pham Thanh Tung et al., (2017). Effect of Coconut Flour Addition on Pasting and Gelling Properties of Some Flour TypesFIAC 2017: Innovative Food Science and Technology for Mankind: Empowering Research for Health and Aging Society331-339.

10

Nguyen Tien Luc et al., (2017). Multi-objective optimization for microwave vacuum drying process of durian (durio zibethinus). Tạp chí Khoa học giáo dục kỹ thuật. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM (ISSN 1859-1272)431-10.

11

Nguyen Vinh Tien et al., (2017). Ethanol Microbial Sensor Based On GluconobacterXylinus Immobilized On Eggshell MembraneJournal of Technical Education Science  (ISSN 1859-1272)4380-85.

12

Nguyen Vinh Tien et al., (2017). A 2D-QSAR Model For New Curcumin Analogues As Potential Anti-Prostate Cancer Agents. Vietnam Journal of Chemistry (ISSN 0866-7144)55(5E3,4)582-588.

Năm 2016

STT

Tên công trình đã xuất bản

1

Nguyen Tan Dung et al., (2016).The multi-objective optimization by the Restricted Area Method to determine the technological mode of cold drying process of carrot product.Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, United Kingdom (ISSN: 2040-7459; e-ISSN: 2040-7467)64-74.

2

Nguyen Tan Dung (2016).Study of determining the technological mode in the freeze drying process of royal jelly in Viet NamCarpathian Journal of Food Science and Technology (ISSN-L 2066-6845)47-62.

3

Nguyen Tan Dung et al., (2016).The multi-objective optimization by the Utopian Point Method to determine the technological mode of infrared radiation drying process of jackfruit product in Viet NamResearch Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, United Kingdom (ISSN: 2040-7459; e-ISSN: 2040-7467)75-84.

4

Trinh Khanh Son (2016). Đánh giá khả năng tiêu diệt Escherichia coli trên phi lê cá Tra (Pangasius hypophthalmus) bằng hệ thống Argon-Plasma Jet. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn82-87.

5

Vu Tran Khanh Linh et al., (2016). Symbiotic hollow fiber membrane photobioreactor for microalgal growth and bacterial wastewater treatment.BioresourceTechnology(ISSN: 0960-8524, ISI, Impact factor: 6.669)13261-269.

6

Nguyen Dang My Duyen et al., (2016). Ảnh hưởng của các loại monosacharide và disaccharide đến quá trình thoái hóa gel tinh bột sắn. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG Tp.HCM (ISSN: 1859-0128), 62-72.

7

Nguyen Dang My Duyen et al., (2016). Extraction and color stability of anthocyanins from black bean (Vinga unguiculata (L.) wwalp. ssp. Cylindrica (L.) and using as natural colorants in marshmallow processingVietnam Journal Of Chemistry441-445.

8

Nguyen Quang Duy et al., (2016). Production of cellulase and pectinase by using Aspergillus oryzae in molasses and their application for the extraction of soluble solid content from coffee. International Journal of Modern Engineering Research41-45.

9

Nguyen Tien Luc et al., (2016). Research on the factors that affect the quality improvement in the microwave-vacuum drying process of Durian (Durio zibethinus). Journal Of Harmonized Research in Applied Science (ISSN: 2321- 7456),14-22

Năm 2015

STT

Tên công trình đã xuất bản

1

Nguyen Tan Dung et al., (2015).Study technological factors effect on the loss of protein, carbohydrate and lipid inside Royal Jelly in the freeze drying processCurrent Research Journal of Biological Sciences (ISSN: 2041-076X, e-ISSN: 2041-0778)7(2)22-30.

2

Trinh Khanh Son (2015). Recrystallization of starches by hydrothermal treatment: digestibility, structural, and physicochemical propertiesJournal of Food Science and Technology, 52 (12)7640-7654.

3

Trinh Khanh Son (2015). Nghiên cứu sự biến tính của tinh bột bắp qua xử lý bằng Nitơ ở dạng plasma nguội ở áp suất khí quyểnTạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn1868-74.

4

Trinh Khanh Son (2015). Inactivation of Mold Spores In Cereals under Atmospheric Argon Plasma Jet Treatment. Proceedings. The 2nd International Conference on Chemical  Engineering, Food and Biology-ICCFB2015. Advancements in Chemical Engineering and 7Food-B8iotechnology Towards a Sustainable Development111-116.

5

Nguyen Dang My Duyen et al., (2015). Ảnh hưởng của các loại đến  đến quá trình thoái hóa gel tinh bột sắn. Tạp chí Khoa học và giáo dục kỹ thuật- Đại học sư phạm kỹ thuật TP.HCM, 35B, 110-121.

6

Nguyen Tien Luc et al., (2015). Multi objective optimization of the enrichment process DHA and EPA from pangasius fish oil. Maxwell Science Publication, Current Research Journal of Biological Sciences7(4), 62-67.

Năm 2014

STT

Tên công trình đã xuất bản

1

Nguyen Tan Dung (2014).Building the Method and the Mathematical Model to Determine the Rate of Freezing Water inside Royal Jelly in the Freezing ProcessResearch Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, United Kingdom (ISSN:  2040-7459;  2040-7467)7(2)403-412.

2

Trinh Khanh Son et al., (2014). Changes of structural properties and digestibility under hydrothermally treatment of gelatinized starchesProceedings of the 2nd International Conference on Green Technology and Sustainable Development 2014, 294-101.

3

Trinh Khanh Son et al., (2014). Nghiên cứu cách tái sử dụng chế phẩm từ vỏ và lõi Dứa để thu hồi Bromealain ở trại Dứa Long AnTạp chí Khoa học Công nghệ52 (5C)25-30.

4

Trinh Khanh Son et al., (2014). Nghiên cứu sự biến tính và sự thay đổi độ tiêu hóa in vitro của tinh bột bắp do xử lý bằng Argon-Plasma nguội ở áp suất khí quyểnTạp chí Khoa học Công nghệ52 (5C)31-37.

5

Dang Thi Ngoc Dung et al., (2014)Effects of air-drying temperature on the physicochemical and antioxidant properties of the gac aril (Momordica cochinchinensis spreng)International Conference on Green Technology and Sustainable Development- Ho Chi Minh, Vietnam.

6

Nguyen Tien Luc et al., (2014). Nghiên cứu công nghệ xử lý mỡ cá tra dùng làm dầu thực phẩm. Tạp chí Khoa học và công nghệ - Bộ NN& PTNT, 71-76.

7

Nguyen Tien Luc et al., (2014). Determine the factors that affect the enrichment process of high bioactive substance from pangasius oil. Current Research Journal of Biological Sciences, Publisher Maxwell Science Pubilical, 6(1), 46-52.

8

Nguyen Tien Luc et al., (2014). Nghiên cứu các yếu tố nâng cao hiệu suất tách chiết colagen từ da cá tra. Tạp chí Khoa học và công nghệ - Bộ NN& PTNT ,78-84.

Năm 2013

STT

Tên công trình đã xuất bản

1

Nguyen Tan Dung et al., (2013).Optimization of The Smoking Process of Pangasius Fish Fillet to Increase The Product Quality. Adv. Journal of Food Science and Technology, United Kingdom (ISSN:  2042-4876;  2042-4868)5(2)206-212.

2

Trinh Khanh Son et al., (2013). Structure and digestibility of debranched and hydrothermally treated water yam starchStarch/Stäke65 (7-8)679-685.

3

Pham Thi Hoan et al., (2013). Растительное сырье Вьетнама в молочных продуктахЖурнал «Молочная промышленность» , 10, 76-77.

4

Pham Thi Hoan et al., (2013). Изучение показателей качества кисломолочного продукта с фасолью мунг в процессе храненияЖурнал «Техника и технология пищевых производств»,2, 67-71.

5

Vu Tran Khanh Linh et al., (2013). Submerged Hollow Fiber Membrane Bioreactor for Symbiotic Microalgal Growth and Bacterial Wastewater Treatment. 2013 AIChE Annual Meeting,San Francisco, California, USA.

6

Vu Tran Khanh Linh et al., (2013). Development of Symbiotic Hollow Fiber Membrane Photobioreactor for Microalgal Growth and Bacterial Wastewater Treatment. World Biotechnology Congress 2013  Boston, USA.

7

Nguyen Tien Luc et al., (2013). Nghiên cứu lựa chọn chất kết dính để cải thiện độ bền của viên thức ăn hỗn hợp cho tôm . Tạp chí Khoa học và công nghệ - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 72-76.

8

Nguyen Tien Luc et al., (2013). Optimization of the Smoking Process of Pangasius Fish Fillet to Increase the Product Quality. Journal of Food Science and Technology, Publisher Maxwell Science Pubilical, 5(2)206-212.

Năm 2012

STT

Tên công trình đã xuất bản

1

Nguyen Tan Dung (2012). Application of Multi-Objective Optimization by The Utopian Point Method to Determining the Technological Mode of Gac Oil ExtractionInternational Journal of Chemical Engineering and Applications (ISSN: 2010 -0221), 3(1), 18-24.

2

Nguyen Tan Dung et al., (2012).Building The Mathematical Model To Determine The Technological Mode For The Freezing Process Of Basa Fillet In ĐBSCL Of Vietnam By Experimental Method. The 2012 International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD2012), 9(5), 74-81.

3

Nguyen Tan Dung (2012). Optimization the Freezing Process of Penaeus Monodon To Determine Technological Mode of Freezing for Using in the Freeze Drying. Canadian Journal on Chemical Engineering & Technology (ISSN: 1923-1652)3(3)45-53.

4

Nguyen Tan Dung (2012).Optimization The Freeze Drying Process of Penaeus Monodon to Determine The Technological Mode. International Journal of Chemical Engineering and Applications,3(3)187-194.

5

Nguyen Tan Dung et al., (2012).Building The Method To Determine The Rate of Freezing Water of Penaeus Monodon. Carpathian Journal of Food Science and Technology, 4(2)28-35.

6

Trinh Khanh Son et al., (2012). Hydrothermal Treatment of Water Yam Starch in a Non-granular State: Slowly Digestible Starch Content and Structural Characteristic. Journal of Food Science, 77 (6)C574-C582.

7

Trinh Khanh Son et al., (2012). Texture properties of Rice Cakes Made of Rice Flours Treated with 4- a-Glucanotransferase and Their Relationship with Structural Characteristics. Food Science and Biotechnology, 21 (6), 1707-1714.

8

Pham Thi Hoan et al., (2012). Продукт здорового питания для населения ВьетнамаЖурнал «Техника и технология пищевых производств»224-28.

9

Vu Tran Khanh Linh et al., (2012). Symbiotic Hollow Fiber Membrane Photobioreactor for Microalgae Growth and Activated Sludge Waste Water Treatment. APCChE 2012, The 14th Asia Pacific Confederation of Chemical Engineering Congress.

10

Vu Tran Khanh Linh et al., (2012). Symbiotic Hollow Fiber Membrane Photobioreactor for Microalgae Growth and Bacterial Wastewater Treatment2012 AIChE Annual Meeting Pittsburgh, Pennsylvania.

11

Nguyen Tien Luc et al., (2012). Nghiên cứu công nghệ sản xuất cá tra fillet hun khói nâng cao giá trị của cá tra ở đồng bằng sông cửu long. Tạp chí Khoa học và công nghệ - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ,66-72.

Năm 2010

STT

Tên công trình đã xuất bản

1

Nguyen Tan Dung et al., (2010). Xây dựng mô hình toán truyền nhiệt lạnh đông xác định tỉ lệ nước đóng băng và nhiệt độ lạnh đông tối ưu của vật liệu ẩm dạng hình trụ hữu hạn, ở giai đoạn 1 trong sấy thăng hoaTạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG Tp.HCM (ISSN: 1859-0128), 13/K5, 83-98.

2

Nguyen Tan Dung et al., (2010). Xây dựng và giải mô hình toán truyền nhiệt tách ẩm trong điều kiện sấy thăng hoa bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tạp chí Khoa học Công nghệ (Journal of Science and Technology), 48/6A, 192-201.

3

Nguyen Tan Dung et al., (2010). Tối ưu hóa đa mục tiêu với chuẩn tối ưu tổ hợp R ứng dụng xác lập chế độ công nghệ sấy thăng hoa tôm bạc. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG Tp.HCM (ISSN: 1859-0128), 13/K2, 66-74.

4

Nguyen Tan Dung et al., (2010). Tối ưu hóa đa mục tiêu ứng dụng xác lập chế độ công nghệ sấy thăng hoa tôm thẻ. Khoa học – Công nghệ thủy sản “Review of Science – Technology of Fsiheries” (ISSN: 1859-2252)1107-114

5

Nguyen Tan Dung et al., (2010). Tối ưu hóa đa mục tiêu với chuẩn tối ưu tổ hợp S ứng dụng xác lập chế độ công nghệ sấy thăng hoa cho thủy sản nhóm giáp xác: đại diện là tôm sú. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG Tp.HCM (ISSN: 1859-0128), 13/K3, 59-72.

6

Vu Tran Khanh Linh et al., (2010). Using fed-batch fermentation in high-gravity brewing: effects of nutritional. International Food Research Journal (ISSN 1985-4668, Impact factor: 0.662), 17117-126.

7

Dang Thi Ngoc Dung et al., (2010)Xây dựng chế độ công nghệ sấy thăng hoa màng hạt Gấc. Báo cáo Hội Nghị Tổng Kết 5 Năm Nghiên Cứu Khoa Học lần thứ 4, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM.

Năm 2009

STT

Tên công trình đã xuất bản

1

Nguyen Tan Dung et al., (2009). Nghiên cứu thiết lập và giải mô hình toán truyền nhiệt – tách ẩm đồng thời trong điều kiện sấy thăng hoaTạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG Tp.HCM (ISSN: 1859-0128), 12(8), 67-80.

Năm 2008

STT

Tên công trình đã xuất bản

1

Nguyen Tan Dung et al., (2008). Nghiên cứu phương pháp xác định tỷ lệ nước đông băng bên trong thực phẩm theo nhiệt độ lạnh đôngTạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG Tp.HCM (ISSN: 1859-0128), 11(9), 58-68.

2

Nguyen Tan Dung et al., (2008). Nghiên cứu xác định tỷ lệ nước đông băng và nhiệt độ lạnh đông thích hợp của vật liệu ẩm ở giai đoạn 1 trong sấy thăng hoa. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG Tp.HCM (ISSN: 1859-0128), 11(12), 74-86.

3

Nguyen Tan Dung et al., (2008). Khảo sát các tính chất nhiệt vật lý thủy sản nhóm giáp xác (tôm sú, tôm bạc và tôm thể) ảnh hưởng đến quá trình cấp nhiệt tách ẩm trong sấy thăng hoa. Khoa học – Công nghệ thủy sản “Review of Science – Technology of Fsiheries” (ISSN: 1859-2252)3, 34-41.

4

Nguyen Tien Luc et al., (2008). Tối ưu hóa đa mục tiêu quá trình tạo viên nhằm cải tiến công nghệ thức ăn nuôi tômTạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn (ISSN 1859-4581), 62-65.

Năm 2007

STT

Tên công trình đã xuất bản

1

Vu Tran Khanh Linh et al., (2007). Application of fed-batch fermentation in high-gravity brewing. VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology (ISSN 0866-8612), 23, 166-173.

2

Nguyen Tien Luc et al., (2007). Nghiên cđặđiểm dinh dưỡng, hê enzyme tiêu hóa tôm sú làm căn c chế biến thăn công nghip cht lượng caoTuyn tp Ngh cá sông Cửu Long,4, 421- 430.

Năm 2005

STT

Tên công trình đã xuất bản

1

Nguyen Tien Luc et al., (2005). Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất thức ăn công nghiệp chất lượng cao cho một số đối tượng nuôi thuỷ sản xuất khẩu (tôm, cá)Truyển tập hội tảo toàn quốc về nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong nuôi trồng thủy sản, 449-477.

Năm 2003

STT

Tên công trình đã xuất bản

1

Nguyen Tien Luc et al., (2003). Thành phần hóa học và giá trị thực phẩm của nghêu (Meretrix lyrata)Tạp chí Thủy sản, Bộ Thủy sản,4, 14-16.

2

Nguyen Tien Luc et al., (2003). Xáđịnh mc tiêu hóa protein trong nguyên liu và thức ăn của tôm sú (penaeus monodon)Tạp chí Thủy sản, Bộ Thủy sản,9, 13-15.

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Dự án “Sản xuất nui gạo mầm chuối xanh”

nhận giải DỰ ÁN TIỀM NĂNG -

Khoa CNHH&TP, trường ĐHSPKT

  

CUỘC THI PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI

KHOA CÔNG NGHỆ HÓA VÀ THỰC PHẨM | HCMUTE

  

 

FACEBOOK KHOA CÔNG NGHỆ 

HÓA HỌC & THỰC PHẨM

GROUP ZALO BM CN MÔI TRƯỜNG

 

Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Address: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail: kcnhtp@hcmute.edu.vn 


Truy cập tháng:12,958

Tổng truy cập:40,925