Tác giả :

Bộ môn Công nghệ Hóa học có 5 phòng thí nghiệm: PTN Quá trình và thiết bị, PTN vô cơ - silicate, PTN Hóa phân tích, PTN Hóa hữu cơ, và PTN Công nghệ polymer. Các PTN được trang bị đầy đủ các trang thiết bị và dụng cụ phục vụ cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu của sinh viên và giảng viên.

PTN Quá trình và thiết bị

     PTN QT-TB được sử dụng để giảng dạy môn học QT-TB, và thực hiện NCKH liên quan tới vận hành thiết bị phân tách, thiết bị truyền nhiệt. (Xem chi tiết)

PTN Vô cơ - silicate

     PTN vô cơ được dùng để giảng dạy các môn học thí nghiệm chuyên ngành vô cơ, và thực hiện các đề tài nghiên cứu liên quan. (Xem chi tiết)

PTN Hóa hữu cơ

     PTN Hóa hữu cơ được sử dụng để giảng dạy các môn thí nghiệm Hóa hữu cơ, Hóa học các hợp chất tự nhiên, Công nghệ các chất tẩy rửa, Hóa hương liệu và thực hiện các nghiên cứu liên quan. (Xem chi tiết)

PTN Hóa phân tích

     PTN Hóa phân tích, Hóa vô cơ và Hóa lý dùng để giảng dạy các môn thí nghiệm Hóa phân tích và thực hiện các nghiên cứu liên quan. (Xem chi tiết)

PTN Công nghệ polymer

     PTN Công nghệ polymer được sử dụng để giảng dạy thí nghiệm Công nghệ polymer và thực hiện các nghiên cứu. (Xem chi tiết)

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

 

  

 

 

 

Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Address: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail: kcnhtp@hcmute.edu.vn 


Truy cập tháng:124,089

Tổng truy cập:1,307,737