Tác giả :

TỔ CHỨC KIỂM TRA VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐH SPKT TP.HCM

Căn cứ vào kết quả xét tuyển “Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngày 04/04/2023” của “Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự duyển viên chức” theo Quyết định số 583/QĐ-ĐHSPKT ngày 22/02/2023. Đồng thời căn cứ Thông báo số 634/TB-ĐHSPKT ngày 07/04/2023 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường ĐH SPKT Tp.HCM về danh sách và triệu tập ứng viên đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức.

Khoa CNHH&TP phối hợp với Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường ĐH SPKT Tp.HCM và Ban kiểm tra sát hạch đã tiến hành tổ chức buổi kiểm tra vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức (buổi kiểm tra thực hành) lúc 8h30-11h30 ngày 15/04/2023 (Thứ 7) tại các phòng A1-801 và A1-802 cho 10 ứng viên đủ điều kiện tham dự (Danh sách ứng viên ở phần bên dưới của bản tin).

Tại buổi kiểm tra vòng 2 này, mỗi ứng viên chuẩn bị bài giảng tương ứng 5 tiết giảng của chuyên ngành đăng ký dự tuyển, giảng trong thời gian 30 phút, trả lời các câu hỏi của Hội đồng và thành viên Ban kiểm tra sát hạch về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng sư phạm và khả năng xử lý tình huống sư phạm. (Bài soạn của ứng viên được in thành 5 bản để gửi cho Hội đồng và thành viên Ban kiểm tra, sát hạch tại buổi kiểm tra thực hành)

Thang điểm để đánh giá ứng viên là 100 điểm.

STT

Tên ứng viên

Vị trí tuyển dụng

Thành viên hội đồng thẩm định

Thời gian và địa điểm tổ chức

1

TS. Hoàng Văn Chuyển

Giảng viên CN thực phẩm

Hội đồng 1: 

1. PGS.TS. Nguyễn Tấn Dũng - Chủ tịch

2. TS. Nguyễn Thị Tịnh Ấu - Thư ký

3. PGS. TS. Nguyễn Vinh Tiến - Ủy viên

4. TS. Hoàng Thị Tuyết Nhung - Ủy viên

5. TS. Nguyễn Mỹ Linh - Ủy viên

Phòng A1-802, lúc 8h30-11h30, thứ 7, ngày 15/4/2023

2

TS. Nguyễn Duy Đạt

Giảng viên Kĩ thuật Môi trường

3

TS. Đặng Đình Khôi

Giảng viên hóa học

 4 ThS. Đỗ Thùy Khánh Linh
 Giảng viên ngành CN thực phẩm

5

TS. Nguyễn Văn Quý

Giảng viên CNKT hóa học

 

STT

Tên ứng viên

Vị trí tuyển dụng

Thành viên hội đồng thẩm định

Thời gian và địa điểm tổ chức

1

TS. Nguyễn Tiến Giang

Giảng viên hóa học

Hội đồng 2:

1. PGS.TS. Trịnh Khánh Sơn - Chủ tịch

2. TS. Trần Thị Kim Anh - Thư ký

3. PGS. TS. Võ Thị Ngà - Ủy viên

4. PGS.TS. Phan Thị Anh Đào - Ủy viên

5. ThS. Nguyễn Đặng Mỹ Duyên - Ủy viên

Phòng A1-801, lúc 8h30-11h30, thứ 7, ngày 15/4/2023

2

TS. Lê Minh Tâm

Giảng viên CNKT hóa học

3

TS. Hồ Phương

Giảng viên hóa học

4

TS. Lý Tấn Nhiệm

Giảng viên ngành hóa

5

TS. Nguyễn Linh Nhâm

Giảng viên CNKT hóa học

Tham khảo: Một số văn bản liên quan mà P.TC-HC, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường ĐH SPKT Tp.HCM ban hành.

634 cvdi tb ds va trieu tap ung vien du dieu kien tham du vong 2 kỳ tuyen dung VC.pdf

662 cvdi tb thoi gian va dia diem kiem tra vong 2 kỳ tuyen dung vien chuc.pdf

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Dự án “Sản xuất nui gạo mầm chuối xanh”

nhận giải DỰ ÁN TIỀM NĂNG -

Khoa CNHH&TP, trường ĐHSPKT

  

CUỘC THI PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI

KHOA CÔNG NGHỆ HÓA VÀ THỰC PHẨM | HCMUTE

  

 

FACEBOOK KHOA CÔNG NGHỆ 

HÓA HỌC & THỰC PHẨM

GROUP ZALO BM CN MÔI TRƯỜNG

 

Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Address: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail: kcnhtp@hcmute.edu.vn 


Truy cập tháng:12,923

Tổng truy cập:40,890