Tác giả :

Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Mã ngành: 52540101

 

I. ĐẶC ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Cấp bằng bởi:
                          Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh
2. Bằng cấp: 
                          Kỹ sư Công nghệ thực phẩm
3.  Trình độ đào tạo:
            
              Đại Học
4. Hình thức đào tạo: 
                          Chính quy

5. Thời gian đào tạo:
                           4 năm

6. Đối tượng tuyển sinh:
Học sinh tốt nghiệp Trung Học Phổ thông với các môn thi tốt nghiệp là Toán, Lý, Hóa (khối A) hoặc Toán, Hóa, Sinh (khối B) hoặc Toán, Hóa, Anh (khối D7)

 

II. CHUẨN ĐẦU RA

1.             Kiến thức và lập luận kỹ thuật.

1.1.       Có kiến thức về khoa học cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

1.2.       Có kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi về công nghệ thực phẩm, đáp ứng được công việc vận hành, điều khiển và kiểm soát qui trình công nghệ trong sản xuất thực tiễn.

1.3.       Có kiến thức nền tảng kỹ thuật nâng cao về công nghệ thực phẩm, đáp ứng được công việc nghiên cứu công nghệ, cải tiến công nghệ và phát triển sản phẩm mới.

2.             Kỹ năng, tố chất cá nhân và chuyên nghiệp

2.1.       Phân tích và xác định được các vấn đề, đồng thời đưa ra các đề xuất và giải pháp để giải quyết vấn đề.

2.2.       Có kỹ năng thực nghiệm và đánh giá kết quả thực nghiệm.

2.3.       Có kỹ năng tiếp cận và tư duy hệ thống.

2.4.       Có kỹ năng nhận biết, phân tích và tổng hợp để giải quyết vấn đề; có khả năng tư duy sáng tạo.

2.5.       Có đạo đức nghề nghiệp, tự học hỏi và tự định hướng trong nghề nghiệp; có thái độ chuyên nghiệp.

3.             Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

3.1.       Có khả năng làm việc nhóm, thành lập, điều hành và lãnh đạo nhóm.

3.2.       Có kỹ năng giao tiếp bằng lời nói, văn bản, các phương tiện điện tử/đa truyền thông, thuyết trình, thảo luận và đàm phán.

3.3.       Có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ tiếng Anh.

4.             Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội

4.1.       Nhận thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân và nghề nghiệp với bối cảnh bên ngoài và xã hội.

4.2.       Hiểu biết về văn hóa của tổ chức và doanh nghiệp; có khả năng hội nhập tốt trong môi trường làm việc ở các tổ chức và doanh nghiệp.

4.3.       Hình thành ý tưởng, mô hình hóa hệ thống, thực hiện và quản lý được các đề án, các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thực phẩm.

4.4.       Thiết kế được các hệ thống trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm theo các ý tưởng đã hình thành.

4.5.       Triển khai và quản lý quá trình triển khai các hệ thống thuộc lĩnh vực công nghệ thực phẩm.

4.6.       Vận hành được các hệ thống thuộc lĩnh vực công nghệ thực phẩm.

III. ĐỂ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

 

Mã môn học

Tên môn học

Download

FENG223950

Anh văn chuyên ngành    

Link

FPAT327250

Kỹ thuật bao bì thực phẩm

Link

FPRO326950

Các quá trình cơ bản trong CNTP                 

Link